Είστε εδώ

Παπαδιαμαντικά Τετράδια

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Κεκροπούλου Μαρία Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η ανάγκη της καταστροφής του βυζαντινού κόσμου 5 121 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Άγρας Τέλλος Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Απέτυχε 5 121 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Φωκάς Νίκος Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Από την εποχή του Παπαδιαμάντη 5 121 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Πετρόπουλος Ηλίας Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Μέγας ρατσιστής 5 121 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Θεοδωρόπουλος Επιφάνιος Ενιαυτός. Μικρό αρχείο. Κωστή Μπαστιά: Ο Παπαδιαμάντης 5 122-123 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ο Αλιβάνιστος – Όνειρο στο κύμα, φιλολογική επιμέλεια Φώτης Δημητρακόπουλος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1997, σσ. 138 5 124-125 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Φώτης Δημητρακόπουλος, Άνθος της Εδέμ – Παπαδιαμαντικά κείμενα και μελέτες, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1999, σσ. 301 5 125-135 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Παπαδιαμαντικά διάφορα – Μακρύ ταξίδι στοχασμού στην άκρη του λόγου, γράφει ο Γιάννης Σπανόπουλος, Βιβλίο πρώτο, Αθήνα 1997, σσ. 222 5 136-138 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Καραγεωργίου Τασούλα Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρου Παπαδιαμαντη, Η Φόνισσα, Γ' Λυκείου, Βοηθητικό Υλικό (Βοήθημα για τον καθηγητή) 5 139-140 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Ενιαυτός. Ημερολόγιο 5 141-145 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε [Μέχρι τέλους Ιουνίου 2000] 5 146-160 2000
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Περιεχόμενα 6 1-2 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Καλογερόπουλος Άγγελος Τι να περίμενε ο Αλέξανδρος 6 3 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Καραγεωργίου Τασούλα Γυναίκα ώριμη διαβάζει Παπαδιαμάντη 6 4 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Κοσμόπουλος Δημήτρης Από το Κεκραγάριο 6 5 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Αι κυρίαι της Νέας Υόρκης και ο Μορμωνισμός 6 6 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή, Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ. Άγνωστη παπαδιαμαντική μετάφραση 6 7-9 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Αι επιστολαί του Λόρδου Βύρωνος 6 10-26 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Θεοδοσοπούλου Μάρη Μελετήματα και δοκίμια. Εκδοτικός περίπλους παπαδιαμαντικού έτους 6 27-38 2002
Παπαδιαμαντικά Τετράδια Μαυρόπουλος Δημήτρης Μελετήματα και δοκίμια. Παπαδιαμάντης σχολιαζόμενος (και σχολιάζων) 6 39-40 2002