Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Μέγας ρατσιστής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 121