Είστε εδώ

Καραγεωργίου Τασούλα, «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρου Παπαδιαμαντη, Η Φόνισσα, Γ' Λυκείου, Βοηθητικό Υλικό (Βοήθημα για τον καθηγητή)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 139-140