Είστε εδώ

Κεκροπούλου Μαρία, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η ανάγκη της καταστροφής του βυζαντινού κόσμου», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 121