Είστε εδώ

Άγρας Τέλλος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Απέτυχε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 121