Είστε εδώ

Κοσμόπουλος Δημήτρης, «Από το Κεκραγάριο», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 5