Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Αι επιστολαί του Λόρδου Βύρωνος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 10-26