Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Δημήτρης, «Μελετήματα και δοκίμια. Παπαδιαμάντης σχολιαζόμενος (και σχολιάζων)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 39-40