Είστε εδώ

Θεοδωρόπουλος Επιφάνιος, «Ενιαυτός. Μικρό αρχείο. Κωστή Μπαστιά: Ο Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 122-123