Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1986, τεύχος 374-376

(ανυπόγραφο), «Οι πανηγυριώτες και οι απ΄ ἐξω», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 41

(ανυπόγραφο), «Για φίλους και συνδρομητές», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 41

Keyserling Hermann Alexander Graf, «Κεϋλάνη (από το Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο ενός Φιλοσόφου)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 42-70

Δεπούντης Ιάσων, «7 του Ταλαντωτή/ Επιγράμματα για τον Ιάννη Ξενάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 71-72

Ριζάκης Κώστας, «Σε θέλησαν βυθό», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 72

Ριζάκης Κώστας, «Με τον τρόπο του Αινεία», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 73

Ριζάκης Κώστας, «Στη φωνή του», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 73

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Παρίσι 1983», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 74

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Λονδίνο 1985», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 74-75

Ανδρίτσος Θανάσης, «Κυριακή 6 Ιανουαρίου των Φώτων», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 75-76

Κάββουρας Δημήτρης, «Οι βάρβαροι», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 76

Κάββουρας Δημήτρης, «Του Σταυρού», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 76-77

Κάββουρας Δημήτρης, «Εκεί που βρίσκομαι», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 77

Βασικεχαγιόγλου Βασίλης, «Το ποίημα-αυτό το ποίημα που ονειρεύομαι», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 77

Βασικεχαγιόγλου Βασίλης, «Η νύχτα των δολοφόνων», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 77-78

Βασικεχαγιόγλου Βασίλης, «Η συνομωσία του αποθέματος», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 78

Βασικεχαγιόγλου Βασίλης, «Στο δρόμο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 78

Layton Irving, «Ποίημα που τα λέει όλα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 78-79

Martinson Harry, «Το γενέθλιο χωριό», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 79

Λαμπελέ Φούλα, «Βιίνερ-σμαίε», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 80-82

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 83-88