Είστε εδώ

Κάββουρας Δημήτρης, «Οι βάρβαροι», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 76