Είστε εδώ

Ανδρίτσος Θανάσης, «Κυριακή 6 Ιανουαρίου των Φώτων», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 75-76