Είστε εδώ

Keyserling Hermann Alexander Graf, «Κεϋλάνη (από το Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο ενός Φιλοσόφου)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 42-70