Είστε εδώ

Κάββουρας Δημήτρης, «Του Σταυρού», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 76-77