Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Στη φωνή του», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 73