Είστε εδώ

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Λονδίνο 1985», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 74-75