Είστε εδώ

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Παρίσι 1983», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 74