Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1976, τεύχος 251-253

Arp Jean (Hans), «Οι λιγνοί ψηλοί», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 1

Arp Jean (Hans), «Ένα ίσιο μολυβένιο σύννεφο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 2

Σαχίνης Απόστολος, «Joseph Conrad, Nostromo (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 3-7

Σαχίνης Απόστολος, «Virginia Woolf, To the Lighthouse (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 7-9

Σαχίνης Απόστολος, «Ivan Goncharov, Oblomov (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 9-11

Σαχίνης Απόστολος, «George D. Painter, Marcel Proust (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 11-12

Σαχίνης Απόστολος, «Ίωνος Δραγούμη, Το Μονοπάτι (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 12-14

Σαχίνης Απόστολος, «Ίωνος Δραγούμη, Μαρτύρων και ηρώων αίμα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 14-15

Σαχίνης Απόστολος, «D. H. Lawrence, The Virgin and the Gypsy (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 15-17

Σαχίνης Απόστολος, «Antoine de Saint – Exupéry, Vol de nuit (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 17-18

Σαχίνης Απόστολος, «Antoine de Saint-Exupéry, Pilotte de guerre (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 19-20

Σαχίνης Απόστολος, «Στρατή Τσίρκα, Η Λέσχη (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 20-22

Σαχίνης Απόστολος, «Στρατή Τσίρκα, Αριάγνη (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 22

Σαχίνης Απόστολος, «Στρατή Τσίρκα, Η νυχτερίδα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 23-24

Σαχίνης Απόστολος, «Mario Vitti, Η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 24-25

Σαχίνης Απόστολος, «Richard Ellman, James Joyce (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 25-27

Σαχίνης Απόστολος, «Αλκ. Γιαννόπουλου, Επτά αστάθμητα διηγήματα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 28

Αθανασούλης Κρίτων, «Αίμα κυλάει. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 29

Αθανασούλης Κρίτων, «Μαύρος ουρανός βαθύς. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 29

Αθανασούλης Κρίτων, «Τόσο. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 29

Αθανασούλης Κρίτων, «Έχω ν' ακούσω», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 30

Αθανασούλης Κρίτων, «Και τότε. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 30

Αθανασούλης Κρίτων, «Το κίτρινο, το κόκκινο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 30

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Άρτα Κορ», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 31-54

Huxley Aldous, «Στοχασμός», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 55-58

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Τάσος Δενέγρης, Θάνατος στην πλατεία Κάνιγγος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 59

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γιώργος Βέης, Φόρμες και άλλα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 59-60

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μανόλης Πρατικάκης, Ποίηση 1971-1974», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 60

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Θ. Τσακιρίδης, Ισομέρεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 60-61

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Λιλιάνας Δρίτσα, Γράμμα στον Τριπτόλεμο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 61

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αριστοτέλης Θ. Νικολαΐδης, Η εξαφάνιση, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 61-63

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Σταύρος Αντωνίου, Διηγήματα 1974», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 63-64

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Στέργιου Βαλιούλη, Πολίτης β΄ κατηγορίας 1. Τρεις φορές πρόσφυγας 2. Με τους αντάρτες της Αν. Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 64