Είστε εδώ

Arp Hans, «Ένα ίσιο μολυβένιο σύννεφο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 2