Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Το κίτρινο, το κόκκινο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 30