Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Άρτα Κορ», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 31-54