Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Antoine de Saint – Exupéry, Vol de nuit (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 17-18