Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Λιλιάνας Δρίτσα, Γράμμα στον Τριπτόλεμο», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 61