Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Στρατή Τσίρκα, Η Λέσχη (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 20-22