Είστε εδώ

Huxley Aldous, «Στοχασμός», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 55-58