Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «George D. Painter, Marcel Proust (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 11-12