Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Στέργιου Βαλιούλη, Πολίτης β΄ κατηγορίας 1. Τρεις φορές πρόσφυγας 2. Με τους αντάρτες της Αν. Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 64