Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μανόλης Πρατικάκης, Ποίηση 1971-1974», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 60