Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Θ. Τσακιρίδης, Ισομέρεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ. 60-61