Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1961, τεύχος 76

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Το σύγχρονο συγγραφικό πρόβλημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Μάιος 1961), σ. 193-200

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Ο θάνατος ενός ποιήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 201

Δέλιος Γιώργος, «Michel Butor», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 202

Butor Michel, «Στοχασμοί μυθιστοριογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 203-205

Θασίτης Πάνος, «Πολλαπλασιασμός», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 205

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Τελεσίγραφο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 206-207

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ζόφος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 207

Αθανασούλης Κρίτων, «Συζήτηση πάνω στο πρόβλημα της σύγχρονης κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 208-211

Θέμελης Γιώργος, «Συζήτηση πάνω στο πρόβλημα της σύγχρονης κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 211-217

Περάνθης Μιχαήλ, «Συζήτηση πάνω στο πρόβλημα της σύγχρονης κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 220-222

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Συζήτηση πάνω στο πρόβλημα της σύγχρονης κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 222-227

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 228-229

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη, Ν. Καζαντζάκης, ο γιος της Ανησυχίας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 229-234

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 238

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 238-239

«Διαφημίζεστε από τις σελίδες της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 239

«26η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 240

«Κυλινδρόμυλοι-Κεραμοποιεία Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)

Νησιώτης Βασίλης, «Συζήτηση πάνω στο πρόβλημα της σύγχρονης κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 217-220