Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ζόφος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 207