Είστε εδώ

Butor Michel, «Στοχασμοί μυθιστοριογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 203-205