Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)