Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Το σύγχρονο συγγραφικό πρόβλημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Μάιος 1961), σ. 193-200