Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Πολλαπλασιασμός», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 205