Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 238-239