Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 238