Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Θεατής της ζωής (η προσωπικότης και το έργο του)», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 234-237