Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Michel Butor», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 202