Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1955, τεύχος 4

Γιαννούσης Μανώλης, «Ναυπηγείο (Αρετσού)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 142

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Παράκληση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 143

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σύγχρονες μορφές της λογοτεχνίας μας. Γιώργος Πράτσικας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 144-146

Κότσιρας Γιωργής, «Πέντε λυρικοί του εσωτερικού μύθου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 150-158

Σινόπουλος Τάκης, «Σεπτεμβριανό φως», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 159-161

Τσιάκος Τάκης, «Το τραγούδι της αμαρτίας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 161

Θέμελης Γιώργος, «Η ποίηση του Καβάφη. Διαστάσεις και όρια. Δοκιμή για μια βαθύτερη ερμηνεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 164-173

Κούσουλας Λουκάς, «Από τα λευκά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 174

Κούσουλας Λουκάς, «Συχνά περνά…», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 174

Κούσουλας Λουκάς, «Οι ήρωές μου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 174-175

Κούσουλας Λουκάς, «Τραυματισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 175

Κούσουλας Λουκάς, «Η χώρα της ειρήνης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 175-176

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Τα είδωλα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 177-179

Θασίτης Πάνος, «Διάρκεια», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 179

Καρέλλη Ζωή, «Το γαλλικό λαϊκό θέατρο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 180-181

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Χρ. Κουλούρη, Η τόλμη των κυμάτων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 182-183

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Θεμιστοκλή Αθανασιάδη-Νόβα, Ψυχάρης-Ο ένοπλος προφήτης του δημοτικισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 182

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γιωργή Κότσιρα, Η πολιορκία του χρόνου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 183

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ζωής Καρέλλη, Παραμύθια του κήπου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 183

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Της ζωής και του θρύλου, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 183-184

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Μια επιστολή», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 184-185

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γιώργου Γληνού, Ώρες σκηνής», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 185-186

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Παντελή Ιωαννίδη, Φίλιππος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 186

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Σταύρου Κοταμανίδη, Ανθολογία Σερραϊκής Λογοτεχνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 186-187

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γιώργου Χ. Μόδη, Μακεδονικές Ιστορίες (Πενήντα θρεφτάρια)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 187

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Λαζάρου Γ. Παυλίδη, Ο Τάκλης, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 187

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γιωργή Κότσιρα, Η Πολιορκία του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 187-188

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Αργυρίου Γ. Παπαδίσκου, Ο θάνατος και οι τρεις τάφοι του Παύλου Μελά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 188

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 188

Άδραστος Γιάννης, «Αμφιβολίες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 162-163

Κύριλλος, «Πρόλογος στη σλαβική μετάφραση της Καινής Διαθήκης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 147-149