Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Της ζωής και του θρύλου, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 183-184