Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Πέντε λυρικοί του εσωτερικού μύθου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 150-158