Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 188