Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Θεμιστοκλή Αθανασιάδη-Νόβα, Ψυχάρης-Ο ένοπλος προφήτης του δημοτικισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 182