Είστε εδώ

Τσιάκος Τάκης, «Το τραγούδι της αμαρτίας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 161