Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η ποίηση του Καβάφη. Διαστάσεις και όρια. Δοκιμή για μια βαθύτερη ερμηνεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 164-173