Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Η χώρα της ειρήνης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 175-176