Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Σεπτεμβριανό φως», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 159-161