Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ζωής Καρέλλη, Παραμύθια του κήπου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 183