Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Τραυματισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 175